Suport tehnic

Obținerea stereotomiei prevăzute de proiectantul arhitect presupune individualizarea sistemului de fixare, individualizare care se face prin proiectarea tehnologică.

În cadrul proiectării tehnologice sunt incluse de regulă:

 • stabilirea sistemului de fixare aplicabil în funcție de cerințele din caietul de sarcini
 • detaliile standard ale sistemului
 • detaliile speciale cerute de particularitățile fațadei
 • structurarea sistemului de fixare
 • determinări privind componența sistemului de fixare și cantitățile pe componente în funcție de caracteristicile placării și condițiile de vânt locale
 • procedee/tehnologii de pregătire a materialelor de placare, după caz. La determinarea necesarului de material de placare (plăci mari) se folosește un program de optimizare a debitării care plecând de la o listă de panotaj calculează numărul de formate necesar, pe tipodimensiuni, furnizând și schițe pentru tăierea fiecărei plăci
 • procedee/tehnologii de montaj
 • procedee/tehnologii speciale sau specifice (de ex. a unor componente din sistem)
 • scule și dispozitive necesare la montaj
 • verificări pe durata realizării montajului
 • planurile de montaj (exemplu mai jos).

Elaborarea documentației tehnologice conform celor de mai sus este particularizată pentru fiecare aplicație în funcție de complexitatea și caracteristicile specifice acesteia.

Pentru realizarea proiectării tehnologice și evaluarea unei lucrări sunt necesare ca punct de plecare proiectul lucrării (în principal stereotomii și secțiuni aferente fațadelor) precum și date despre:

 • materialul de placare, dimensiuni, greutate, caracteristici specifice dacă este cazul, prescripțiile tehnice ale furnizorului
 • felul prinderii dorite a materialului de placare pe sistemul de fixare (vizibilă sau ascunsă)
 • distanța de la peretele clădirii la placarea propriu-zisă (sau de la altă suprafață portantă)
 • natura peretelui (suprafeței portante) respectiv beton, cărămidă plină sau eficientă, BCA, paneluri, confecții metalice etc.
 • poziționarea ferestrelor, ușilor, altor elemente de discontinuitate a placării, detaliiile prevăzute legate de acestea; orice alte particularități rezultate din tema proiectantului arhitect, proiectantului de specialitate, antreprenorului general
 • amplasarea geografică a lucrării.