Despre Fațade Ventilate

Fațadele ventilate sunt părți constructive de clădire alcătuite dintr-un material de placare fixat la o anumită distanță față de perete prin intermediul unor structuri, de regulă metalice (aluminiu, oțel cu protecție anticorozivă, inox). Aceste structuri trebuie să asigure fixarea materialului de placare, preluând încărcări specifice generate de greutatea placajului și forța vântului.

Totodată aceste structuri trebuie să reziste la intemperii și să funcționeze în condiții de dilatare termică.
Materialele de placare sunt de o foarte mare diversitate prin compoziție, proprietăți fizico-mecanice, proprietăți chimice, dimensiuni, alegerea lor fiind atributul proiectanților arhitecți. Furnizorul sistemelor de fixare a placării va elabora tehnologia de montaj pentru fiecare aplicație, răspunzând cerințelor proiectului de arhitectură.

Un sistem de fixare a placării are doua părți principale: o substructură (partea prinsă de peretele clădirii) și elemente de prindere a materialului de placare (partea care fixează placajul de substructură) care pot fi vizibile sau nu (generând sisteme de fixare a placării cu prindere vizibilă sau invizibilă).

Substructura este de regulă alcătuită din:

  • console (modelul, materialul și mărimea lor este în funcție de aplicație; cu sau fără plăcuțe termoizolante)
  • organe de asamblare pentru prinderea consolelor de perete (de ex. dibluri, conexpanduri, șuruburi)
  • organe de asamblare pentru montajul profilelor suport (montanți) pe console (de ex. nituri sau șuruburi inox)
  • profile suport/montanți (de ex. profile standardizate tip T, L, Ω, Z sau alte profile specializate)

Elementele de prindere a materialului de placare sunt foarte diverse (de ex. nituri și șuruburi specializate, din materiale necorodabile, având capul la culoarea placajului; cleme, agrafe, profile speciale, adezivi specializați, bolțuri, conexpanduri specializate etc.).

Principalele avantaje

Izolație termică – la căldură
În anotimpurile călduroase, fațada ventilată împiedică eficient acumulările de căldură, asigurând în spațiul interior un climat plăcut și costuri reduse de climatizare.

Izolație termică – la frig
În anotimurile friguroase, fațada ventilată micșorează pierderile de căldură din spațiul interior, reducând costurile de încălzire.

Protecție la umezeală
Fațada ventilată protejează pereții clădirii de umezeală, cea mai mare parte a apei de ploaie se scurge pe fațadă, iar apa intrată prin rosturi va fi eliminată prin efectul ventilației. Astfel, pereții clădirii rămân permanent uscați evitându-se degradarea lor cauzată de umezelă.

Difuzia vaporilor de apă
Fațadele ventilate permit difuzia vaporilor de apă prin pereții clădirii, evitându-se și pe această cale degradarea lor din cauza umezelii.

Dilatare liberă
Sistemele SPIDI® max permit dilatarea liberă a componentelor fațadei, evitându-se astfel apariția de fisuri ca urmare a variațiilor de temperatură și micșorând implicit cheltuielile de întreținere.

Protecție la foc
Componentele metalice ale sistemului de fixare împreuna cu termoizolația rezistentă la foc alcătuiesc un ansamblu care oferă protecție la foc.

Protecție fonică
Placajul exterior și termoizolația alcătuiesc o barieră contra zgomotului, asigurând reducerea semnificativă a nivelului de zgomot transmis.